Vilkår

Generelle betingelser
Skyttermarked.no eies av Det frivillige Skyttervesen (heretter DFS), organisasjonsnummer 943 942 102. Vår adresse er som følger:
Det frivillige Skyttervesen
Økernveien 121 B
0579 Oslo 

Prisinformasjon
Alle priser er oppgitt i norske kroner og vises inklusive merverdiavgift. Hvis en annonse ikke godkjennes, fordi den bryter med retningslinjene, vil ikke beløpet tilbakeføres.

Forbehold
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer/ tjenestene på siden. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi setter ingen minimumsalder for vår kunder som skal annonsere, men vi forutsetter at kunden som handler med kort er gammel nok til å disponere kort på lovlig vis.


Personopplysninger
DFS behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register. Les mer om dette her: https://dfs.no/info/article/personvern-i-dfs-1632223081

Kortinformasjon
Når du annonserer blir betalingen behandlet av PAYEX, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

Handel
All handel skjer direkte mellom kjøper og annonsør. DFS tar ikke ansvar for varer og tjenester som blir solgt. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personalopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Vennligst se linkene nedenfor for mer tips og råd:

www.forbrukerombudet.no
www.forbrukerportalen.no
www.lovdata.no

 

Annonser

Det er mulig å legge inn tre ulike annonser:

  • Utleie LS (hus, hytter, campingvogner o.l. til leie under Landsskytterstevnet)
    • Én annonse koster kr 300,-.
  • Våpen
    • Gratis for 60 dager.
  • Skytterutsyr
    • Gratis for 60 dager.

 

Av våpen som kan annonseres er det kun tillatt med rifler som er godkjent til bruk i DFS, og vi viser her til Skytterbokas pkt. 6.101 (https://skytterboka.dfs.no). Annonser som inneholder andre våpen vil bli avvist. Det er kun registrerte våpen som kan legges ut for salg, og selger plikter å følge Norges Lover ved salg.

Det er kun skytterutstyr fra privatpersoner som er tiltatt å annonsere, og det er kun tillatt å annonsere utstyr som kan benyttes til skyting i DFS. Annonser med annet utstyr vil bli avvist.

Alle annonser godkjennes manuelt av Skytterkontoret, og dette skjer innen 36 timer på hverdager.

Annonsør plikter å fjerne annonsen når varen(e) er solgt, sekundært må Skytterkontoret varsles via e-post (support@dfs.no), slik at de fjerner annonsen.